Anpassad Yoga

Yogas olika verktyg kan anpassas till nästan alla människor och förutsättningar, oavsett funktionsnivå och behov. Det ligger mig varmt om hjärtat att jobba med att göra yogan tillgänglig till de speciella förutsättningar som en grupp eller en enskild individ har. 

På daglig basis har jag förmånen att inom neurologisk rehabilitering arbeta med personer som har olika typer av funktionsutmaningar i form av sjukdom, skador och medfödda funktionsnedsättningar. Utifrån dessa möten jobbar jag med att utveckla yogan för att på ett så enkelt och hanterbart sätt som möjligt, stötta individens behov.

Här är lite information om några av de aktörer jag har förmånen att få arbeta med:

Rehab Station Stockholm

Rehab Station Stockholm är ett av Stockholms största rehabiliteringscenter för neurologisk rehabilitering. Här arbetar man med personer som har neurologiska sjukdomar och skador som tex MS, Stroke, Parkinson, spinala skador mm.

På Rehab Station ansvarar jag  för  yogapass anpassade till de olika funktionsnedsättningar och rörelsehinder,  som vi möter hos de personer som kommer till centret för sin fysiska rehabilitering. 

Jag håller även utbildning för rehabpersonal som håller i yogapassen på centret, samt föreläser både internt och externt kring anpassad yoga.

Klicka här för att komma till Rehab Station hemsida.

Några av RSS's utbildade yogaledare

Projekt StrÅng 

I Arvsfondsprojektet "Projekt StrÅng, Stress- och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning" har man undersökt hur olika typer av stressreducering fungerat och kunnat anpassas till personer med medfödda rörelsenedsättningar, där yogan är ett av flera verktyg.
Projektet har bl.a. utmynnat i självhjälpsboken "Jag vill bara leva mitt liv" som är kostnadsfri och finns att ladda ner från projektets hemsida.Klickar här för att komma till projektets hemsida.