Samtal

Ibland försätter livet oss i situationer där vi behöver hjälp med att sortera i det vi upplever.  Jag tar emot dig som behöver samtal i en livskris, om du har fått en sjukdom, är stressad eller behöver coaching för att hitta din väg i livet.
Vi tittar tillsammans på den situation du står i just nu och utifrån modeller, koncept och praktiska tekniker från bla ACT- Acceptance Comittment Theraphy, den yogiska filosofin och psykologin, hjälper jag dig sortera i det du upplever.

Samtalen kan ske antingen genom personligt möte eller över telefon.
Hur många sessioner som behövs avgörs av dina behov och vi kommer gemensamt överens om med vilket intervall samtalen ska ske.

Pris: 800:-/tim.

Online

På plats

Föredrag