Artikel i Personskadeförbundets medlemstidning LIV nr 2, 2014