Andningsträning

Det viktiga andetaget

Man kan utan att överdriva säga att andningen är livsviktig för oss, utan den börjar vi sakta tyna bort efter bara några minuter.
Att andas är både en enkel och en väldigt komplex funktion som sker av sig själv men som också medvetet kan påverkas.
Att genom andningsträning lära sig att reglera andetaget på olika sätt kan göra stor skillnad för oss, både i att förbättra vår hälsa och att bibehålla den.


Andningen är inte bara ett verksamt verktyg för att hjälpa oss må bra, det kan också vara en spännande kompanjon och spegel i vår personliga utveckling genom livet.

Andningsträning kan hjälpa oss vid:

Post Covid-19

Undersökningar visar att personer som haft Covid-19 men inte varit inlagd på sjukhus kan lida av kvarstående problem som trötthet, andfåddhet, koncentrationssvårigheter, snabb uttröttbarhet och sömnproblem. 
Undersökningar har också visat att specifik
andningsträning kan hjälpa oss hitta tillbaks till bättre andning, ökad syresättning och  energinivå.


Sömnproblem

Anledningen till sömnproblem kan vara många och vara orsakade av fysiska, mentala eller känslomässiga anledningar. När vi har sömnproblem påverkas vår ork, vårt humör och vår fysiska prestationsförmåga i relation till hur vi sover och livet kan kännas tungt att hantera. 
Andningsträning tillsammans med enkla rörelser kan hjälpa oss att komma till ro och hitta avslappning. 

Stress

När vi blir utsatta för stress, möter vårt nervsystem upp situationen genom att ställa om kroppens funktioner på så sätt att vi får de bästa förutsättningarna att klara av situationen. Långvarig stress kan göra att kroppen får svårare att hitta tillbaks till återhämtningsläget vilket i sin tur gör att vårt hälsotillstånd påverkas . 
Andningsträning tillsammans med rörelser kan hjälpa oss att hitta fokus och närvaro i stunden och på så sätt hjälpa kroppen hitta tillbaks till sitt återhämtningsläge.

Hjärntrötthet

Hjärntrötthet är ett vanligt tillstånd vid långvarig stress, utmattning, sjukdom, smärta och neurologisk sjukdom eller skada. Aktiviteter som kräver uppmärksamhet, fokus eller miljöer som skapar mycket sinnesstimuli blir  då uttröttande i mycket högre grad än normalt.  Andningsträning kan hjälpa oss att minska belastningen på hjärnan och hjälpa till att skapa vila i den.

Oro och nedstämdhet

Vårt mentala och känslomässiga mående påverkar vår andning  mycket mer än vi förstår och det påverkar i sin tur vårt mående. En längre tids andningsträning kan hjälpa oss bli mer medvetna om vad som sker i oss på en djupare nivå och kan ge oss verktyg att hålla balansen i livets berg-och-dalbana.

Smärta

Smärta är ett energikrävande tillstånd att leva i som ofta ganska snabbt påverka vårt mående och vardagsliv. Andningsträning kan över tid hjälpa oss att att skapa ett "inre rum" där smärtan kan upplevas mer dämpad och ge oss en stunds vila och återhämtning.