Vad yoga är

YOGA är ett samlingsbegrepp för en mängd olika tekniker som har som avsikt att hjälpa individen att på olika sätt må bättre fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. 

Den yoga som undervisas i Yoga Space regi är en klassisk yoga i tradition av T Krishnamacharya, en av de stora yogalärarna som spridit yogans kunskap över världen. 

Denna tradition har som grundprincip att yogans kroppsrörelser, andning och mentala tekniker i största möjliga mån anpassas efter den enskilda individens förutsättningar och behov så att yoga kan utövas av alla som kan andas själv, förstår instruktioner och vill utöva yoga.