Anpassad yoga

Anpassad Yoga

Yogas olika verktyg kan anpassas till nästan ALLA människor och förutsättningar, oavsett funktionsnivå eller behov och det ligger mig varmt om hjärtat att jobba med att göra yogan tillgänglig till de förutsättningar som en grupp eller en enskild individ har. 


Det är inte alltid en enkel uppgift att jobba med anpassning eftersom större funktionsvariationer kräver andra sätt att förhålla sig till yogans verktyg och en större kreativitet för att lösa uppgiften. MEN det är en fantastiskt rolig uppgift!

På daglig basis har jag förmånen att arbeta med personer som har olika funktionsproblem: alltifrån helt fungerande kroppar men med en hjärna som är påverkad i olika hög grad, till de som nästan inte har någon fysisk funktion kvar men är helt klara i huvudet- och allt däremellan såklart.
Utifrån dessa möten jobbar jag med att utveckla yogan för att på ett så enkelt och hanterbart sätt som möjligt, stötta individen i dens behov.


Här är lite information om några av de aktörer jag har förmånen att få arbeta:

Rehab Station Stockholm

Rehab Station Stockholm är ett av Stockholms största rehabiliteringscenter för neurologisk rehabilitering. Här arbetar man med personer som har neurologiska sjukdomar och skador som tex MS, Stroke, Parkinson, spinala skador mm.

Här arbetar jag med yoga anpassad för de olika funktionsnedsättningar och rörelsehinder som jag möter hos de personer, som kommer till centret för sin fysiska rehabilitering. 

Jag håller också utbildning för annan rehabpersonal som också håller i våra yogapass på centret, samt föreläser både internt och externt kring anpassad yoga.

Klicka här för att komma till Rehab Station hemsida.

Några av RSS's utbildade yogaledare

Projekt StrÅng 

I Arvsfondsprojektet "Projekt StrÅng, Stress- och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning" har man undersökt hur olika typer av stressreducering fungerat och kunnat anpassas till personer med medfödda rörelsenedsättningar, där yogan är ett av flera verktyg.
Projektet har bl.a. utmynnat självhjälpsboken "Jag vill bara leva mitt liv" som är kostnadsfri och finns att ladda ner från projektets hemsida.Klickar här för att komma till projektets hemsida.