Samtal

Jag tar emot för samtal om kris, bearbetning, sjukdom, stresshantering, coaching med mera.
Vi tittar tillsammans på situationen du står i just nu och utifrån modeller och koncept från bla ACT- Acceptance Comittment Theraphy, den yogiska filosofin och psykologin, hjälper jag dej att sortera i det vi ser .

I samtalet använder jag mig ibland av olika mindfulnesstekniker samt andningsteknik för att på bästa sätt stötta dej i att hitta din egen kraft och förmåga att hantera det du behöver i livet.

Samtalen kan ske antingen genom personligt möte eller över telefon. Hur många sessioner som behövs avgörs av dina behov och vi kommer gemensamt överens om med vilket intervall samtalen ska ske.

Pris: 800:-/tim.