Projekt Strång

Under åren 2016-2018 hade jag förmånen att få vara delaktig i "Projekt StrÅng- Stress och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning" ett Arvsfondsprojekt som drevs av Sara Jonåker och Gunilla Axefalk från Bräcke Diakoni i Göteborg. 

De undersökte tillsammans med ett antal olika aktörer, hur man kan anpassa olika typer av stressreducering att fungera för personer med medfödda rörelsenedsättningar. Min del i projektet var att bidra med mina kunskaper i att anpassa Yoga att fungera som stress och avslappningsreducering för personer med rörelsenedsättning.

Projektet utmynnade bl.a. i självhjälpsboken "Jag vill bara leva mitt liv" som man kan ladda ner kostnadsfritt från projektets hemsida.


Klicka här så kommer du till projektets hemsida, där du också kan ladda ner boken.


Utövanden från projektet

I projektet arbetade vi med några olika yogautövanden och här nedan finner du länkar till några ljudfiler från dessa.