Projekt Strång

Under åren 2016-2018 har jag haft förmånen att få vara delaktig i Arvsfondsprojektet "Projekt StrÅng- Stress och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning" som drivs av Sara Jonåker och Gunilla Axefalk från Bräcke Diakoni. 

De har tillsammans med ett antal aktörer, undersökt hur olika typer av stressreducering kunnat anpassas och fungerat för personer med medfödda rörelsenedsättningar. Jag har bidragit med mina kunskaper i att anpassa Yoga för att fungera som stress och avslappningsreducering för personer med rörelsenedsättning.

Projektet har bl.a. utmynnat i självhjälpsboken "Jag vill bara leva mitt liv" som kan laddas ner kostnadsfritt från projektets hemsida.


Klicka här så kommer du till projektets hemsida, där du också kan ladda ner boken.


Utövanden från projektet

I projektet arbetade vi med några olika yogautövanden och här nedan finner du länkar till några ljudfiler från dessa.