Om 

Rose-Marie

Jag heter Rose-Marie Jungeby är auktoriserad Socionom, ACT-terapeut via Svenska Psykologiinstitutet samt internationellt certifierad yogalärare och yogaterapeut i tradition av T. Krishnamacharya. 
De senaste 15 åren har jag arbetat med samtal inom rehabilitering, sedan 7 år inom neurologisk rehabilitering där jag också undervisar i yoga, under samma tid har jag också arbetat med yoga. 
Jag utbildar mig kontinuerligt inom både samtal och yoga.


Inkludering och tillgänglighet är två viktiga stöttepelare i mitt arbete. Jag jobbar därför gärna med personer som har medfödda eller förvärvade skador där de individuella behoven och förutsättningarna är det som styr hur jag skräddarsyr yogautövanden och samtal.