Om Yoga Space 

Yoga för alla!

Att göra yogan tillgänglig för alla, ligger mig varmt om hjärtat och jag jobbar med alla typer av sjukdomar, skador och permanenta funktionsvariationer.


Om mig

Jag heter Rose-Marie Jungeby, är auktoriserad Socionom, ACT-terapeut via Svenska Psykologiinstitutet samt certifierad yogalärare och yogaterapeut i tradition av T Krishnamacharya.

Jag har arbetat med rehabilitering i 15 år (senaste 6 åren inom neurologisk rehabilitering), yogat i snart 20 år och utbildar mig kontinuerligt inom båda dessa områden.

I min yogautbildning liksom min utbildning inom den samtalsterapeutiska världen, har jag särskilt fastnat för utgångspunkten att det är personens individuella förutsättningar och behov som styr vilken hjälp jag som terapeut ska erbjuda och det är också så jag arbetar.  


Yoga Space

"Hjälp ska anpassas till individen och inte tvärt om"

Ingen mår bra av att försöka trycka in i ett färdigt system eller anpassa sig till en standardmall. Därför stöttar jag Dig i att hitta det som fungerar för DIG utifrån dina personliga förutsättningar.

Jag arbetar med individuella samtal, yoga i grupp och en-mot-en samt håller föreläsningar om och utbildar i anpassad yoga.