Nya kursstarter tisdagar, Ålstensgatan 1 i Ålsten: 

Kl.17.15 Rehabyoga 

Kl.18,30 Yoga för fysisk och mental närvaro